Regionaal Werkbedrijf Zwolle – Ontwikkelen integrale dienstverlening

Als projectleider/aanjager Werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening heb ik samen met de veertien gemeenten en de SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Zwolle werkgelegenheidsinstrumenten geharmoniseerd en de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening geprofessionaliseerd.

Als projectleider stimuleer ik de arbeidsmarktregio Regio Zwolle bij het ontwikkelen van een integrale dienstverlening tussen de werkzoekende- en werkgeversdienstverlening. Essentieel onderdeel van de opdracht is het ontwikkel- en arbeidspotentieel in de regio in beeld te brengen en te houden. Als verbindende factor tussen landelijk, regionaal en lokaal beleid en schakel ik gemakkelijk op strategisch tactisch en operationeel niveau om de doelen en ambities te realiseren.


daarwerkenweaan.nl

wspregiozwolle.nl