Gerlinde Scheper

Verbindt wat werkt

unnamedJarenlang heb ik als loopbaangeleider werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid richting werk. En als jobcoach heb ik mensen ondersteund tijdens hun werk. Op die manier heb ik op een praktische manier inzicht gekregen in de wensen en behoeften van zowel werkzoekenden en werkenden als werkgevers. Deze ervaring zet ik nu weer in.

Werkgelegenheid en arbeidsparticipatie draaien om samenwerken en samendoen, dat is mijn vaste overtuiging. Daarom verbind ik wat werkt. Ik ga in gesprek, neem initiatief, ga op onderzoek uit én zie en benut kansen. Wat goed is en functioneert, borg en behoud ik. De kwetsbare kanten van processen pak ik aan.

Ik pak een opdracht op en ga ervoor, voor 100%. Met lef en durf, maar altijd gericht op samenwerking, verbinding en praktisch resultaat. Ik doe dat met humor, maar met interesse en respect voor iedereen. Ik probeer een goede sfeer te creëren waarin iedereen zich prettig voelt en niet schroomt zijn zegje te doen. Samenwerken vraagt om vertrouwen.

Mensen om me heen kwalificeren mij als rustig, doelgericht, ad rem en sociaal.

Als ik niet werk, probeer ik alles los te laten en te genieten van de kleine dingen en de mensen om mij heen, onder wie natuurlijk mijn man en twee kinderen. In mijn vrije tijd doe ik wat in me opkomt. Zullen we naar het strand gaan? Een kwartier later zijn we op weg. Om even heerlijk uit te waaien.