Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt – Ken je klant, Gegevensuitwisseling!

Als projectleider bij de programmaraad ben ik actief op diverse thema’s waaronder het thema ‘ken je klant’, want om mensen op de arbeidsmarkt (nieuwe) kansen te geven, is het belangrijk hen goed en eenduidig in beeld te hebben. Informatie over het arbeids- en ontwikkelpotentieel van kandidaten vormt het fundament van een goede dienstverlening aan werkgevers. Als projectleider werk ik mee aan het eenvoudiger maken van de regelgeving in het sociaal domein. Ook faciliteren wij de discussie over uniformering en harmonisatie  van de dienstverlening van de arbeidsmarktregio’s. Als projectleider Gegevensuitwisseling heb ik bijgedragen aan het vinden van AVG-proof ICT-oplossingen voor gegevensuitwisseling binnen arbeidsmarktregio’s. Daarnaast was ik namens de Programmaraad betrokken bij de ontwikkeling van één gegevensset met betrekking tot werk.

Als projectondersteuner begeleid ik arbeidsmarktregio’s bij de implementatie van ‘Praktijkleren in het mbo met praktijkverklaring. Dit is een pilot van de ministeries SZW en OCW, SBB en de Programmaraad om te verkennen hoe praktijkleren duurzame plaatsingen kan bevorderen.

Als coördinator heb ik twee Klantreis-onderzoeken geleid. Eén naar matching in de arbeidsmarktregio’s en één naar simpel switchen tussen dagbesteding en werk. Een Klantreis is een bijzondere onderzoeksvorm die vooral kijkt naar de contactmomenten van bijvoorbeeld werkzoekenden met instanties en zijn ervaringen en beleving daarbij.

samenvoordeklant.nl