Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt

www.samenvoordeklant.nl/praktijkleren

Als projectleider Programmaraad heb ik mij in 2020/2021 bezig gehouden met Praktijkleren in het mbo via de derde leerweg. Hierbij heb ik met name ingezet op de ondersteuning van regionale partijen bij het vertalen van landelijke ontwikkelingen in wetgeving en beleid naar de praktijk in de arbeidsmarktregio’s. Het stimuleren van de regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers.
En het versterken kennisuitwisseling en netwerken tussen regio’s door middel van praktijkvoorbeelden, webinars, workshops en andere ontmoetingsmomenten. Enkele voorbeelden van de producten die ik heb ontwikkelt is het stappenplan voor professionals  en een handreiking Scholing via praktijkleren in het mbo.