Meer lijn in uw webinars en uw online-vergaderingen? Als moderator breng ik rust, structuur en warmte in uw Zoom- en Teams-bijeenkomsten.


Online-vergaderen, overleggen en kennisdelen vragen om andere technieken en vaardigheden dan de offline-varianten. Hoe houd je de aandacht vast? Hoe haal je de menselijke warmte binnen?

Zoom- en Teams-bijeenkomsten bieden ook nieuwe mogelijkheden als vergaderen over verre afstand, polls, delen via de chat en break out-rooms. Hoe benut je die optimaal?

Als moderator help ik bedrijven, gemeenten en professionals elkaar te vinden én tot ideeën te komen. Geef aan wat u voor ogen heeft en samen met u werk ik een opzet uit.